Budynek Kliniki w Komornikach

Budowa budynku usługowego z funkcją biurową i konferencyjną wraz z przyłączami: gaz., elektr.; instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gaz., elektr., went. mech., utwardzeniem terenu pod stanowiska postojowe i chodniki, murami oporowymi przy ul. Cmentarnej w Komornikach.