Inwentaryzacja i dokumentacja, Tworóg

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana metodą skanowania laserowego (BIM) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.